LibBabble-Boss-3.0

Brazilian Portuguese

Filters

English: Sadana Bloodfury
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Skulloc
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Skylord Tovra
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Slave Watcher Crushto
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Soulbinder Nyami
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Siegemaster Mar'tak
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Shadow-Lord Iskar
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Socrethar the Eternal
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Sael'orn
No current translation for Brazilian Portuguese
English: Serpentrix
No current translation for Brazilian Portuguese