PitBull Unit Frames 4.0

Brazilian Portuguese

Filters

Key: Gnome_female
English: Gnome
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Gnomida
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Human_female
English: Human
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Humana
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Night Elf_female
English: Night Elf
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Elfa Noturna
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Orc_female
English: Orc
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Orquisa
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Tauren_female
English: Tauren
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Taurina
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Troll_female
English: Troll
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Trollesa
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Undead_female
English: Undead
[LuaTexts]: Race
Current Brazilian Portuguese: Renegada
Translated by andrerofelipe Feb 07, 2012
Key: Blood Elf_short
English: BE
[LuaTexts]: ShortRace
No current translation for Brazilian Portuguese
Key: Draenei_short
English: Dr
[LuaTexts]: ShortRace
No current translation for Brazilian Portuguese
Key: Dwarf_short
English: Dw
[LuaTexts]: ShortRace
No current translation for Brazilian Portuguese